EasyBook  
Användarvänliga digitala bokningssystem


Om oss 

EasyBook är ett ungt företag med en enkel affärsidé - Att digitalisera bokning av lokaler och resurser genom marknadens bästa bokningssystem.

Våra processer och vårt system ska genomsyras av hög kvalitet, hög säkerhet och framförallt en stor portion användarvänlighet - Det ska vara enkelt att digitalisera och använda vårt system, oavsett vilken datorvana man har sedan tidigare.

Vår historia

Idén till bolaget föddes då en bostadsrättsförening behövde hitta ett smartare sätt att hantera bokning av den gemensamma tvättstugan. Planen var att hitta ett system som gjorde att bostadsrättsföreningens medlemmar på ett enkelt sätt skulle ha möjlighet att boka tvättstugan från mobilen eller datorn istället för att gå ner till tvättstugan för att boka tid på plats. Föreningen räknade med att det skulle finnas bra system för behovet men det blev betydligt svårare än han tänkt sig. Antingen var systemen dyra och komplicerade, eller allt för enkla och osäkra.

Ideen förvandaldes till ett färdigt koncept och snart framkom att det inte bara var bostadsrättsföreningar som hade liknande problem, även lokalägare och idrottsföreningar hade liknande behov.

Resultatet blev systemet EasyBook som är enkelt att använda och lätt att anpassa utifrån bransch, behov och användningsområde. Systemet går även att anpassas utifrån varje kunds behov även om de flesta klarar sig med standardversionen. Dessutom finns praktiska moduler som tillför systemet ytterligare funktionalitet för exempelvis informationsspridning och medlemsregister.