EasyBook  
Användarvänliga digitala bokningssystem


Våra tjänster  

Vi erbjuder ett av marknadens enklaste och mest kraftfulla hjälpmedel för att digitalisera bokning av resurser så som lokaler och anläggningar. Idag finns massor av bokningsbara resurser som hanteras manuellt vilket leder till onödigt krånglig administration och dålig tillgänglighet för resursernas användare. Genom att använda ett digitalt bokningssystem förenklas processen och användare kan lättare och snabbare få tillgång till lediga tider och effektivare utnyttja resurserna. För de som ansvarar för resurserna bidrar ett digitalt bokningssystem till enklare och effektivare administration, ökad nyttjandegrad och bättre kommunikation med resursernas användare.
Vårt bokningssystem kan enkelt användas på både dator, mobil och surfplatta och det krävs ingen lokal installation. Vi erbjuder också enkla presentationsskärmar där bokningskalendern och information kan presenteras och det är även möjligt att boka tider genom skärmen. 

Bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter

Bokning av exempelvis tvättstugor i bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter. Ett system som på ett enkelt och användarvänligt sätt erbjuder medlemmar och hyresgäster möjlighet att boka tvättstugan genom mobilen eller datorn. Systemet används även för informationsspridning av viktiga meddelanden och de flesta kunder sätter även upp en informationsskärm där användarna lätt kan se bokningar, lediga tider och viktig information i exempelvis entren eller i trapphuset. Systemet går även att användas för övriga bokningsbara resurser som exempelvis gästrum.

Lokaler och idrottsanläggningar

Flera föreningar erbjuder idag möjligheten att hyra samlingslokaler, festlokaler, idrottshallar, tennisbanor o.s.v. men endast ett fåtal erbjuder en enkel lösning för att digitalt se tillgängliga tider och själv boka genom mobil eller dator. På detta sätt förenklas administration och framförallt får föreningen möjlighet till betydligt fler bokningar av sina resurser.

Övrigt

Listan kan göras lång när det kommer till användningsområden, kunder använder idag bokningssystem från allt till bokning av gemensamma bilar till hantering av verkstadsutrustning och låneutrustning.

Kontakta oss gärna för mer information!